Ramowy rozkład dnia

 

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci

Swobodne zabawy w sali w kącikach tematycznych.
Rozmowy i zajęcia indywidulane.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia ruchowe

Wspólne zabawy ruchowe z wykorzystaniem piosenek oraz przyborów do ćwiczeń.

8:30 – 9:00

Śniadanie

Przygotowanie do śniadania – doskonalenie czynności higienicznych. Nabywanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. 

9:00 – 9:45

 

 

 

 

9:45 – 10:30

 

 

 

 

 

 
 10:30 – 10:40

 

Zajęcia edukacyjne

 

 

 

 

Zabawy dzieci

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy w ogrodzie

Spacery, wycieczki

 

Podwieczorek

Zintegrowane zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego:
·         wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
·         poznawanie przyrody i otaczającego świata
·         zajęcia  z zakresu wychowania zdrowotnego – kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
·         rozwój sprawności manualnych poprzez wykorzystanie różnych form plastycznych
·         wychowania przez sztukę (muzyka, śpiew, elementy tańca)
·         praca indywidualna z dzieckiem
Dowolne zabawy dzieci z wykorzystaniem gier edukacyjnych, kącików zainteresowań
·         zabawy w piaskownicy, wykorzystanie urządzeń ogrodowych
·         obserwacje przyrodnicze
·         planowane wycieczki piesze

10:40 - 11:00 11:00 – 11:30

Przygotowanie do

obiadu

Obiad (II danie)

Czynności porządkowo – higieniczne.

Nabywanie umiejętności w prawidłowym posługiwaniu się sztućcami.
 

11:30 – 13:30
Odpoczynek poobiedni 

Słuchanie bajek czytanych lub opowiadanych przez nauczycielkę
·         słuchanie bajek muzycznych lub muzyki relaksacyjnej
·         oglądania wybranego czasopisma dziecięcego lub książeczki
·         praca wyrównawcza

 

13:30 – 14:00
 


Przygotowanie do posiłku

 

Czynności higieniczne. Dbałość o estetykę jedzenia.

14:00 – 14:20 


14:20 - 16:30

Obiad II danie - zupa


Zabawy w ogrodzie

lub w sali  gry i zabawy ruchowe
·         obserwacje przyrodnicze
·         czynności opiekuńcze
·         prace porządkowe

 Ramowy rozkład dnia opracowany jest dla  4- 5 latków.