Aktualności dydaktyczno-wychowawcze


W roku szkolnym 2017/2018 przedszkolaki będą korzystać z serii materiałów  "Kolorowy start z plusem" wydawnictwa MAC odpowiednio dostosowanej do każdej grupy wiekowej. Zapewniają one różnorodność działań we wszystkich obszarach edukacji przedszkolnej. Pozwalają na rozwijanie samodzielności dziecka, rozbudzając jego kreatywność. Poprzez odpowiedni dobór wiadomości dzieci mogą w zabawowy sposób ćwiczyć pamięć, logiczne myślenie, mowę oraz rozwijać swoją percepcję słuchową i wzrokową. Wprowadzają dzieci w świat literek. Mnogość propozycji zabaw ruchowych zapewnia kształtowanie postaw prozdrowotnych przedszkolaków.

Wiersze i piosenki, których uczymy się: