Aktualności dydaktyczno-wychowawcze


W roku szkolnym 2018/2019 przedszkolaki będą korzystać z serii materiałów  "Olek i Ada" wydawnictwa MAC odpowiednio dostosowanej do każdej grupy wiekowej. Zapewniają one różnorodność działań we wszystkich obszarach edukacji przedszkolnej. Pozwalają na rozwijanie samodzielności dziecka, rozbudzając jego kreatywność. Poprzez odpowiedni dobór wiadomości dzieci mogą w zabawowy sposób ćwiczyć pamięć, logiczne myślenie, mowę oraz rozwijać swoją percepcję słuchową i wzrokową. Wprowadzają dzieci w  otaczający nas świat . Mnogość propozycji zabaw ruchowych zapewnia kształtowanie postaw prozdrowotnych przedszkolaków.